Algemene Voorwaarden

 

Training

De kosten voor deze training bedragen € 395,- incl. BTW en lesmateriaal (werkboek en ingesproken meditaties). Als de werkgever betaalt, bedragen de kosten € 495,- excl. BTW.

De training vindt doorgang bij 3 of meer deelnemers. Bij onvoldoende inschrijvingen zal de training verplaatst worden naar een latere datum.

Als de trainer ziek is of anderszins door overmacht niet aanwezig kan zijn op een bijeenkomst, dan zal de trainer op een nader te bepalen datum een vervangende bijeenkomst aanbieden.

 


Deelname en

betalings- voorwaarden

Inschrijven voor deelname aan een training kan via e-mail of via het aanmeldformulier.

Na het (telefonische) intakegesprek bepaal je definitief of je wilt deelnemen. Als je hebt aangegeven deel te willen nemen is er sprake van een aanmelding. Er wordt dan een plek voor je gereserveerd en je ontvangt de factuur voor de training. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan en te allen tijde voor aanvang van de training. Deelname is helaas niet mogelijk als de betaling niet heeft plaatsgevonden.

Bij annulering van de gehele training door de trainer volgt volledige restitutie van betalingen. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade volgend uit het niet doorgaan van de training.


Annuleren

 

Annulering van deelname aan training dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via e-mail. Hierna wordt een bevestiging gestuurd dat de annulering ontvangen is; uitsluitend dan is de annulering geldig.

Bij annulering tot 4 weken voor de geplande datum, wordt er € 30,- administratiekosten berekend en wordt het restantbedrag teruggestort.

Bij annulering van 4 weken tot 14 werkdagen voor aanvang van de cursus ontvang je 50% van het totaalbedrag retour.

Bij annulering binnen 14 werkdagen tot aanvang van de training of het niet aanwezig zijn bij aanvang, ben je het gehele bedrag verschuldigd. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, mits je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet.

Mocht een training onverhoopt niet doorgaan, dan zal restitutie plaatsvinden van het gehele bedrag en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers bij de training, wordt geen compensatie of restitutie verleend.


Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de oefeningen, zullen er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.

Geheimhouding